Privacy

Wij nemen je privacy serieus. En we proberen tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Hieronder kun je in het kort lezen hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.

Gebruik persoonsgegevens

We leggen persoonsgebonden informatie vast voor:

 • Serviceverlening afgestemd op jouw situatie
 • Zodat je online een premie kunt berekenen
 • En een verzekering bij ons af te sluiten
 • Vanuit het oogpunt van fraudepreventie

Waarom doen we dat?

We willen even vermelden dat de informatie niet herleidbaar is tot een individu:

 • Om klantprofielen op te stellen
 • Als hulpmiddel bij de strategievorming
 • Om het gebruik van de site vast te stellen
 • Voor onderzoek

Geen gegevens aan derden

Privacy

We verstrekken uitsluitend gegevens aan derden wanneer de wet dit voorschrijft en in het geval van (het vermoeden van) fraude.

Wij verkopen of verhuren je gegevens niet aan commerciële partijen.
Vragen over ons privacy-beleid

ikverzekeronline.nl houdt zich aan de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars. Heb je vragen met betrekking tot je persoonlijke gegevens of over de werkwijze van het ikverzekeronline.nl op het gebied van privacy, neem dan per email contact op met onze privacy-manager.

De volledige tekst van de gedragscode "verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf" kun je raadplegen en downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars. Kijk hier op: www.verzekeraars.nl.

ANAC

ANAC
De gehele administratie (en dus ook het registreren van persoonsgegevens) wordt verzorgd door ANAC Backoffice. ANAC is gespecialiseerd in de afwikkeling van o.a. polisaanvragen, schademeldingen en het administreren van verzekeringen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering of het melden van een schade

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens inzake je gezondheid, strafrechtelijk verleden en gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of het behandelen van schaden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) voor polis dossiers zijn:

 • 7 jaar na het beëindigen voor een particuliere schadeverzekering
 • 20 jaar na het beëindigen van een medische varia verzekering, een levensverzekering of een hypotheekdossier.

Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:

 • 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier
 • voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier

Delen met anderen

Wij delen je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Je moet hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

 • verzekeraars waarvoor wij als bemiddelaar optreden of waarmee wij corresponderen over je schade.
 • Stichting EPS voor het verwerken van royementsverklaringen (roy-data) of het verhalen van schaden (Clearinghuis regres).
 • Stichting CIS voor het vastleggen van schadedossiers en signaleren van eventuele fraude (FISH databank).
 • Schadeherstelbedrijven die ingeschakeld worden voor de afwikkeling van je schade.
 • overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk doet op je privacy.
 • onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles welke geen inbreuk doen op je privacy.
 • MarketScan als onderdeel van Solera voor het voorzien van data aan je verzekeraar.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Recht op inzage en correctie van gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.